logo

56. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
12. - 13. 11. 2019
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
TERMÍNY
A/ Přednáška
autor (autoři), název, anotace, kontakty: do 31. 5. 2019
kompletní text: do 13. 9. 2019

B/ Doprovodná výstava
Přihlášku k účasti na doprovodné výstavě doporučujeme zaslat co nejdříve včetně preferencí výběru stánku. co nejdříve
Postup zaplňování výstavní plochy bude uveřejňován v časopise Slévárenství a na internetových stránkách 56. SD.

C/ Reklama
Reklamní letáky v počtu 280 kusů zašlete poštou na adresu České slévárenské společnosti. do 1. 11. 2019

PLÁNEK VÝSTAVY

vystava

Aktuální obsazení stánků
Seznam vystavujících firem (k 7. 7. 2019)


firma č. stánku
ASK Chemicals Czech s.r.o. S16
Eirich, HWS, ABP Induction S19
Ejendals AB S14
H-GLOST s.r.o. S17 + S18
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. S9 + S10
LANIK s.r.o. S8
Linde Gas a.s. S20 + S21
Lungmuss Feuerfest Tschechien s.r.o. S1
MECAS ESI s.r.o. S12
METOS v.o.s. S13
SAND TEAM, spol. s r.o. S15
TSI System s.r.o. S11
Z-MODEL, spol. s r.o. S2


Specifikace stánků
S1 – volná plocha bez stánku, pouze 1 zadní panel 10.000,- Kč + 21 % DPH
S2 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S3 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 12.000,- Kč + 21 % DPH
S4 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S5 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S6 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S7 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 12.000,- Kč + 21 % DPH
S8 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S9 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S10 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S11 – volná plocha bez stánku, pouze 1 zadní panel 12.000,- Kč + 21 % DPH
S12 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S13 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S14 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S15 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S16 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 18.000,- Kč + 21 % DPH
S17 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 12.000,- Kč + 21 % DPH
S18 – volná plocha bez stánku 10.000,- Kč + 21 % DPH
S19 – volná plocha bez stánku 10.000,- Kč + 21 % DPH
S20 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 12.000,- Kč + 21 % DPH
S21 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 12.000,- Kč + 21 % DPH


Poznámka:
Plochy S1, S18 a S19 (vyznačené čárkovaně) se nabízejí pouze jako volné plochy pro instalaci vlastních panelů (přenosný výstavářský systém – varianta B VI).
Sousedící stánky je možné propojit a odstraněním příčky vytvořit jeden velký stánek.
V případě stánků je cena výstavní plochy násobkem sazby 3 000,- Kč + 21 % DPH/1 m2.
Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Jarmila Malá
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka