logo

54. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
7. - 8. 11. 2017
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
TERMÍNY
A/ Přednáška
autor (autoři), název, anotace, kontakty: do 10. 5. 2017
kompletní text: do 15. 9. 2017

B/ Doprovodná výstava
Přihlášku k účasti na doprovodné výstavě doporučujeme zaslat co nejdříve včetně preferencí výběru stánku. co nejdříve
Postup zaplňování výstavní plochy bude uveřejňován v časopise Slévárenství a na internetových stránkách 54. SD.

C/ Reklama
Reklamní letáky v počtu 250 kusů zašlete poštou na adresu České slévárenské společnosti. do 27. 10. 2017

PLÁNEK VÝSTAVY

vystava

Aktuální obsazení stánků
Seznam vystavujících firem (k 17. 10. 2017)


firma č. stánku
ALTREVA spol. s r.o. S2
ASK Chemicals Czech s.r.o. S17 + S18
ATG - Advanced Technology Group S4
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. S8 + S9 + S10
HWS/Eirich S21
H-GLOST s.r.o. S19 + S20
KrampeHarex CZ s.r.o. S16
LANIK s.r.o. S7
Linde Gas a.s. S22 + S23
MAGMA Giessereitechnologie GmbH S15
MECAS ESI s.r.o. S11 + S12
METOS v.o.s. S13 + S14
Modelárna - NEMOŠICE s.r.o. S6
SAND TEAM, spol. s r.o. S5
Z-MODEL, spol. s r.o. S1


Poznámka:
Plochy S20 a S21 (vyznačené čárkovaně) se nabízejí pouze jako varianta B V (vlastní panely – přenosný výstavářský systém).
Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Jarmila Malá
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka