logo

55. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
13. - 14. 11. 2018
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Výzva – přihláška přednášek na 55. SD

55. slévárenské dny® Brno 13. - 14. 11. 2018
Zaměření jednotlivých sekcí a jejich odborní garanti:
  • Sekce formovacích směsí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
  • Sekce ekonomická: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
  • Sekce technologická: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  • Sekce neželezných kovů a slitin: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.
  • Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty: Ing. Martin Balcar, Ph.D.
  • Sekce litin: doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.

Rozsah přednášky a cena:

odborná přednáška: 20 min zdarma
komerční přednáška: 10 min 5 000 Kč + DPH
komerční přednáška: 20 min 10 000 Kč + DPH

Termíny:

  • do 10. 5. 2018 zaslat organizačnímu garantovi 55. slévárenských dnů® základní informace: autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory)
  • do 29. 6. 2018 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 55. slévárenských dnů®
  • do 14. 9. 2018 zaslat organizačnímu garantovi 55. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Jarmila Malá
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka