logo

55. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
13. - 14. 11. 2018
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Časový plán programu 55. slévárenských dnů®

schema

Úterý 13. 11. 2018

 • 8:00 – 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 – 12:00 Plenární sekce

  Plenární sekce (9.00 – 12.00)

  9.00 – 9.30 Slavnostní zahájení 55. SD
  9:30 – 10:00 HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)
  10:00 – 10:30 SOBÍŠEK, P.: Ekonomická stagnace v Evropě: Ozvěny minulé krize nebo nová norma? (UniCredit Bank a.s.)
  10:30 – 10:45 Přestávka
  10:45 – 11:45 GAMAN, P.: Elektromobilita a její dopady na slévárenství (PEGATECH s.r.o.)
  11:45 – 12:00 Diskuze k přednáškám v plenární sekci
 • 12.00 – 13.00 Oběd
 • 13:00 – 17:00 Odborné přednášky - Sekce A – Sekce ekonomická

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce A – Sekce ekonomická
  - Sekci řídí: Ing. Václav Kafka, CSc., Miroslav Herzán

  13:00 – 13:25 GRZINČIČ, M.: Budování excelence ve slévárenském prostředí (DETYCON Solutions, s.r.o.)
  13:25 – 13:50 ŠLAJS, J.: Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti (METOS, v.o.s.)
  13:50 – 14:15 CHYTKA, P.: Zavádění nových výrob. Rozvaha manažera (IEG s.r.o.)
  14:15 – 14:40 KOCIAN, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA (UXA spol. s r.o.)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15:00 – 15:25 ZÁVRBSKÁ, M.: Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím „Režimu Ukrajina“ (HAMAG, s.r.o.)
  15:25 – 15:50 KAFKA, V., STAVAŘOVÁ, T: Vybrané problémy českých sléváren (RACIO & RACIO)
  15:50 – 16:15 CILEČEK, J., CILEČKOVÁ, O.: Chovají se české slévárny ekonomicky? (ALUCAST, s.r.o.)
  16:15 – 16:40 OBRTLÍK, J.: Využití poznatků o tryskání z Ekonomických projektů ve slévárně VAG Hodonín (VAG s.r.o.)
  16:40 – 17:00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
 • 13.00 – 17.00 Odborné přednášky - Sekce B – Sekce formovací materiály

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce B – Sekce formovací materiály
  - Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

  13.00 – 13.25 STRAKOŠOVÁ, P.: Hot Distortion Test – nové možnosti pro výzkum tepelné odolnosti jader (H-GLOST s.r.o.)
  13.25 – 13.50 HESOUN, P., PROSOVÁ, K.: Změna granulometrie ostřiva ve slévárně KASI spol. s r.o. Nový Bydžov (KASI spol. s r.o.)
  13.50 – 14.15 KAŇOVÁ, Z.: Využití softwaru řízení kvality a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi (CLARIANT SE)
  14.15 – 14.40 KŘENKOVÁ, P., PAZDERKA, J.: Vliv hydraulického oleje na bentonitové směsi (KERAMOST, a.s.)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15.00 – 15.25 VYKOUKAL, M., BURIAN, A., PŘEROVSKÁ, M.: Současný stav v oblasti anorganických pojivových systémů (SAND TEAM, spol. s r.o.)
  15.25 – 15.50 CONEV, M., VASKOVÁ, I., MACKO, J.: Životnosť jadier s anorganickými spojivami v rôznych klimatických podmienkach (NEMAK SLOVAKIA s.r.o.)
  15.50 – 16.15 KRÁTKÝ, J.: Srovnání formovacích směsí (UNEX Slévárna s.r.o.)
  16.15 – 16.40 VAŇKOVÁ, A.: Výroba jader metodou Termošok (Viadrus, a.s.)
  16.40 – 17.00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
 • 18.00 – 19.00 Večeře
 • 20.00 – 24.00 Setkání slevačů
Středa 14. 11. 2018

 • 8:00 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce C – Sekce technologická

  Odborné přednášky (8.00 – 12.00)

  - Sekce C – Sekce technologická
  - Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

  8.00 – 8.25 KOVÁČ, M., JANÍČEK, D., KOLDA, V.: Optimalizace výrobní technologie odlitků pro petrochemický průmysl za podpory pokročilých modelů numerické simulace (MECAS ESI)
  8.25 – 8.50 PASTIRČÁK, R., BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem (Žilinská univerzita v Žiline)
  8.50 – 9.15 RULC, V., PURŠ, H.: Jak zvýšit efektivitu výroby pomocí simulačního nástroje a vyhnout se defektům v odlitcích (Advanced Engineering s.r.o.)
  9.15 – 9.40 WAGNER, T., VÁCLAVÍK, Z.: Regenerace Wöhr (Wöhr CZ, s.r.o.)
  9.40 – 10.00 Přestávka
  10.00 – 10.25 TÁBORSKÝ, D., TEGEL, M., VONDRÁČEK, R.: Moderní metody nálitkování z pohledu domácí praxe (ASK Chemicals Czech s.r.o.)
  10.25 – 10.50 RUŠAJ, J.: Využití simulace k optimalizaci technologie nízkotlakého lití do trvalých forem (Maxion Wheels Czech, s.r.o.)
  10.50 – 11.15 ČECH, J., ŽELEZNÝ, R.: Praktické využití 3D tisku forem a jader ve slévárně (ŽĎAS, a.s.)
  11.15 – 11.40 BEZDĚK, A.: Nové trendy v oblasti aditívnych technológií pre zlievarne (Daniel Adam Enterprise 3D, s.r.o.)
  11.40 – 12.00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
 • 8.00 – 12.00 Odborné přednášky - Sekce D – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

  Odborné přednášky (8.00 – 12.00 )

  - Sekce D – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie
  - Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

  8.00 – 8.25 MATEJKA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Zmena úžitkových vlastností zliatiny typu Al-Si-Cu s vyšším obsahom železa vplyvom pretavovania (Žilinská univerzita v Žiline)
  8.25 – 8.50 BRŮNA, M., REMIŠOVÁ, A.: Vplyv dizajnu lisovaných filtrov na plnenie formy (Žilinská univerzita v Žiline)
  8.50 – 9.15 LUŇÁK, M., RAŠOVEC, V.: Železo ve slitinách hliníku – nepřítel provozu nízkotlaké slévárny (BENEŠ A LÁT, a.s.)
  9.15 – 9.40 KUFA, D., ADAMUS, R.: Odplyňování tavenin slitin hliníku (JAP INDUSTRIES s.r.o.)
  9.40 – 10.00 Přestávka
  10.00 – 10.25 RULCOVÁ, A., VRÁBEL, P., LUŇÁK, M.: Vysokotlaké lití zinkových slitin – optimalizace výroby pomocí slévárenské simulace (BENEŠ A LÁT, a.s.)
  10.25 – 10.50 VRÁTNÝ, O., BÜRGEROVÁ, K., HERMAN, A., KRAMÁR, T.: Racionalizace technologie výroby nízkotlakého odlitku turbodmychadla (ČVUT Praha)
  10.50 – 11.15 NGUYENOVÁ, I., VEČEŘA, J., LICHÝ, P., KROUPOVÁ, I.: Optimalizace odplynění Al slitin (BREMBO Czech s.r.o.)
  11.15 – 11.40 BLÁHA, V.: Změny v oblasti legislativy životního prostředí (EMPLA)
  11:40 – 12:00 MERTA, V.: Výroba kovových pěn z Al slitiny v laboratorních podmínkách (VŠB-TU Ostrava)
 • 12.00 – 13.00 Oběd
 • 13.00 – 17.00 Odborné přednášky - Sekce E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
  - Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

  13.00 – 13.25 TKADLEČKOVÁ, M., MICHALEK, K., SVIŽELOVÁ, J., WALEK, J., STROUHALOVÁ, M.: Termochemické a termodynamické výpočty v metalurgii ocelí (VŠB-TU Ostrava)
  13.25 – 13.50 MAZUR, T., ČAMEK, L.: Možnosti odsíření oceli na odlitky v EOP ve Vítkovických slévárnách s.r.o. (Vítkovické slévárny s.r.o.)
  13.50 – 14.15 GREGOR, M., HRADIL, D., BALCAR, M. a kol.: Optimalizace výroby výkovků z austenitické oceli 08Ch18N10T ve vztahu k výsledným mechanickým vlastnostem (ŽĎAS, a.s.)
  14.15 – 14.40 MALINA, J., BALCAR, M., HRADIL, D., VÁLEK, R., DVOŘÁKOVÁ, M.: Řízení tvrdosti oceli 14Ch17N2 pro speciální účely použití v energetice (ŠKODA JS)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15.00 – 15.25 HAVLÍČEK, P., MAREK, T.: Využití odlitků při výrobě železničních a tramvajových výhybek (DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.)
  15.25 – 15.50 MILATA, P., BÁR, V.: Slévárenské vady u odstředivě litých odlitků (VÚHŽ a.s.)
  15:50 – 16:15 ČERNÝ, J., LUDVÍK, P., KOUKOLÍKOVÁ, M., SLÁMA, P.: optimalizace odlévání niklové slitiny MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) ve vakuové indukční peci (COMTES FHT a.s.)
  16:15 – 16:40 ZÁDĚRA, A., PERNICA, V., KAŇA, V., TUČKOVÁ, E.: Výroba slitin na bázi železa, niklu a mědi na vakuové indukční peci (VUT v Brně)
  16:40 – 17:00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
 • 13.00 – 17.00 Odborné přednášky - Sekce F – Sekce metalurgie litin

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce F – Sekce metalurgie litin
  - Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

  13.00 – 13.25 KOTAS, P.: Minimalizace výrobních nákladů ve slévárnách litin za pomoci autonomního inženýrství (MAGMA Gießereitechnologie GmbH)
  13.25 – 13.50 MORES, A. a kol.V.: Povrchové kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT Praha)
  13.50 – 14.15 SKRBEK, B.: Predikce mechanických vlastností slitin z tvrdosti odlitků (TU Liberec)
  14.15 – 14.40 LANDOMERSKÝ, J., HRONCOVÁ, E., NOSÁĽ, E., BALCO, K.: Návrh zhodnocovania odpadov pri výrobe liatin a ekologizácia výroby liatin (TU Zvolen)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15.00 – 15.25 VÁLEK, T., HAMPL, J., KOSŇOVSKÁ, J.: Otěruvzdorné karbidické litiny (Vítkovické slévárny spol. s r.o.)
  15.25 – 15.50 SÝKORA, P., SKRBEK, B., KEJZLAR, P.: Izotermicky zpracované litiny s odlišně vyloučeným volným grafitem (ČVUT Praha)
  15.50 – 16.15 MRÁZ, J., SKRBEK, B.: Technické parametry odlitků sedel ventilů z litin a slitin Co typu STELLIT s karbidickou strukturou (TEDOM a.s. Jablonec n.N.)
  16.15 – 16.40 HAMPL, J., SKRBEK, B., VÁLEK, T., VACULÍK, M.: Ausferitické litiny pro otěruvzdorné odlitky (VŠB-TU Ostrava)
  16.40 – 17.00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
 • 17.00 – 17.15 Slavnostní ukončení 55. SD

schema

Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Jarmila Malá
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka