logo

54. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
7. - 8. 11. 2017
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Časový plán programu 54. slévárenských dnů®

Úterý 7. 11. 2017

 • 8:00 – 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 – 12:00 Plenární sekce

  Plenární sekce (9.00 – 12.00)

  9.00 – 9.30 Slavnostní zahájení 54. SD
  9:30 – 10:00 SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank a.s.)
  10:00 – 10:30 HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)
  10:30 – 10:45 Přestávka
  10:45 – 11:15 KARAS, Z.: Současnost a vývoj zpracování odpadů ve slévárenství (DESTRO)
  11:15 – 11:45 VODÁREK, V.: Trendy ve výrobě, zpracování a vlastnostech kovů a slitin (VŠB-TU Ostrava)
  11:45 – 11:50 IVANOV, Š., PACAL, L.: 20 let společnosti Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o. (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)
  11:50 – 12:00 Diskuze k přednáškám v plenární sekci
 • 12.00 – 13.00 Oběd
 • 13:00 – 17:00 Odborné přednášky - Sekce A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
  - Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

  13:00 – 13:25 DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Problematika výroby slitiny Alloy 59 (S+C ALFANAMETAL s.r.o.)
  13:25 – 13:50 FERJO, J., ČAMEK, L.: Některé možnosti vedení redukční výrobní fáze v EOP ve Vítkovické slévárny s.r.o. (Vítkovické slévárny s.r.o.)
  13:50 – 14:15 FILA, P., BALCAR, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli (ŽĎAS, a.s.)
  14:15 – 14:40 HUNA, B., ROJÍČEK, V., PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování tvárné litiny injektáží směsi FeSiMgRE plněným profilem (ALMAMET GmbH)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15:00 – 15:25 MARALÍK, P., ADÁMEK, J., KERŠNER, Š.: Keramické vtokové soustavy pro slévárenskou technologii (SEEIF Ceramic, a.s.)
  15:25 – 15:50 KAVIČKA, F.: Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR (VUT v Brně)
  15:50 – 16:15 TKADLEČKOVÁ, M., MICHÁLEK, K., GRYC, K., SOCHA, L.: Optimalizace výroby ocelových ingotů (VŠB-TU Ostrava)
  16:15 – 16:40 ČERNÝ, J.: Vliv dezoxidace s využitím CaSiBa na mikrostrukturu nízkolegované oceli (COMTES FHT a.s.)
  16:40 – 17:00 PERNICA, V., ŠENBERGER, J.: Tavení vysokolegovaných Cr a CrNi ocelí na vakuových indukčních pecích (VUT v Brně)
 • 13.00 – 17.00 Odborné přednášky - Sekce B – Sekce metalurgie litin

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce B – Sekce metalurgie litin
  - Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

  13.00 – 13.25 MORES, A., HORNÍK, J., ODEHNAL, J., SKRBEK, B.: Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT Praha)
  13.25 – 13.50 MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., STAFFIN, R.: Optimalizace technologie výroby velkých strojních odlitků (ArcelorMittal Ostrava)
  13.50 – 14.15 MARTINÁK, R.: Vliv teploty kovu na kinetiku odeznívání očkovacího účinku v grafitizujících litinách (Z-MODEL, spol. s r.o.)
  14.15 – 14.40 VÍŠEK, J.: Výroba FeS a možnosti použití ve slévárenství a ocelárenství (PROMET CZECH Ostrava)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15.00 – 15.25 HAMPL, J., MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BAŘINA, P.: Odfosfoření a odsíření surového železa pro odlitky (VŠB-TU Ostrava)
  15.25 – 15.50 ODEHNAL, J., DUFFEK, J.: Materiálové vlastnosti 70 tunového odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 (PILSEN STEEL)
  15.50 – 16.15 SKRBEK, B.: Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z materiálu GJS SiMo 35-6 (TU Liberec)
  16.15 – 16.40 ŠPAČEK, M., SKŘÍŠOVSKÁ, P.: Využití autonomní optimalizace ke snížení lokální porozity v odlitku z LKG (MAGMA Gießereitechnologie GmbH)
  16.40 – 17.00 BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem (TU Liberec)
 • 18.00 – 19.00 Večeře
 • 20.00 – 24.00 Setkání slevačů
Středa 8. 11. 2017

 • 8:00 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce C – Sekce ekonomická

  Odborné přednášky (8.00 – 12.00)

  - Sekce C – Sekce ekonomická
  - Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

  8.00 – 8.25 CILEČEK, J.: QUO VADIS české slévárenství (ALUCAST)
  8.25 – 8.50 KOCIAN, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA (UXA spol. s r.o.)
  8.50 – 9.15 PYTLOUN, M.: Ekonomika odpadů (DESTROPROMAT s.r.o.)
  9.15 – 9.40 ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Je průmysl 4.0 marketingový tah? (VŠB-TU Ostrava)
  9.40 – 10.00 Přestávka
  10.00 – 10.25 FOLTA, J.: Úspěch slévárny tlakového lití v konkurenčních podmínkách 21. století (ŠKODA)
  10.25 – 10.50 ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Datamining v hutním průmyslu (VŠB-TU Ostrava)
  10.50 – 11.15 MIČA, R.: Řešení ekonomické problematiky sléváren cestou PROJEKTŮ (ŽĎAS, a.s.)
  11.15 – 11.40 KAFKA, V.: Některé aspekty výroby odlitků (RACIO & RACIO)
  11.40 – 12.00 MORÁVEK, M.: CNC obráběcí stroje pro obrábění odlitků (MISAN s.r.o.)
 • 8.00 – 12.00 Odborné přednášky - Sekce D – Sekce formovací materiály

  Odborné přednášky (8.00 – 12.00 )

  - Sekce D – Sekce formovací materiály
  - Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

  8.00 – 8.25 VAŇKOVÁ, A.: Granulometrie ostřiv (VIADRUS, a.s.)
  8.25 – 8.50 OBRTLÍK, J.: Karty sléváren (JMA Hodonín)
  8.50 – 9.15 PAZDERKA, J., KŘENKOVÁ, P.: Vliv oleje na bentonitové směsi (KERAMOST, a.s.)
  9.15 – 9.40 HESOUN, P.: Je možné, aby nám automat řídil kvalitu formovací směsi (KASI spol. s r.o.)
  9.40 – 10.00 Přestávka
  10.00 – 10.25 OBRTLÍK, J.: Aplikace ekologických pojiv v podmínkách JMA Hodonín (JMA Hodonín)
  10.25 – 10.50 ŇEUDERT, A., PŘEROVSKÁ, M.: Degradace jader (ve vztahu k oživování)
  10.50 – 11.15 VYKOUKAL, M., FLORIÁN, J., BAJER, T.: Optimalizace výroby jader a forem aplikací nekřemenných ostřiv (SAND TEAM, spol. s r.o.)
  11.15 – 11.40 KNOBLOCH, P.: Aplikace 3D tiskáren pro výrobu forem (3D tiskárna Turnov)
  11:40 – 12:00 ŠMARDA, Z., VONDRÁČEK, R., LENZEN, F.: Nová technologická platforma EcocureTM Blue (ASK Chemicals Czech s.r.o.)
 • 12.00 – 13.00 Oběd
 • 13.00 – 17.00 Odborné přednášky - Sekce E – Sekce technologická

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce E – Sekce technologická
  - Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

  13.00 – 13.25 ČECH, J.: Využití 3D tisku forem a jader ve slévárenské technologii (ŽĎAS, a.s.)
  13.25 – 13.50 FOURBERG, CH., PACAL, L., HOŠÁK, D.: Technologie 3D tisku ve slévárenství (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)
  13.50 – 14.15 HERKA, P., SCHMIDT, M.: NEM tryskací materiál alternativa ke granulátu (KRAMPEHAREX CZ s.r.o.)
  14.15 – 14.40 HRABINA, D.: Vyšší povrchová kvalita odlitků díky nové generaci pěnových filtrů (VESUVIUS MORAVIA s.r.o.)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15.00 – 15.25 DRÁPELA, M.: Využití automatizovaného měření a opracování odlitků (MCAE SYSTEMS, s.r.o.)
  15.25 – 15.50 ČERVENÝ, D.: TIESSE PRAHA, s.r.o. – vyspělé technologie ve slévárenství (TIESSE PRAHA, s.r.o.)
  15:50 – 16:15 TOMEK, L.: Vlastnosti pěnokeramických filtrů a jejich využití v numerických simulacích (LANIK s.r.o.)
  16:15 – 16:40 HNILICA, S., HNILICA, R.: Optimalizace apretace ve slévárně JMA (JMA Hodonín)
  16:40 – 17:00 KOVÁČ, M.: Simulace na „1000 způsobů“ (MECAS ESI)
 • 13.00 – 17.00 Odborné přednášky - Sekce F – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

  Odborné přednášky (13.00 – 17.00 )

  - Sekce F – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie
  - Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

  13.00 – 13.25 BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D., PASTIRČÁK, R.: Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave při odlievaní Al zliatin (Žilinská univerzita v Žiline)
  13.25 – 13.50 BLÁHA, V.: Novinky legislativy v oblasti ekologie týkající se slévárenských provozů (EMPLA)
  13.50 – 14.15 PTÁČEK. J., LÁNA, I.: Využití elektrovodivosti materiálů k hodnocení vlastností slitin typu Al-Si (SLÉVÁRNA A MODELÁRNA NOVÉ RANSKO, s.r.o.)
  14.15 – 14.40 NGUENOVÁ, I.: Použití jader vyrobených metodou Croning v technologii nízkotlakého lití (BREMBO Czech s.r.o.)
  14.40 – 15.00 Přestávka
  15.00 – 15.25 RAŠOVEC, V., LUŇÁK, M.: Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si (BENEŠ A LÁT, a.s.)
  15.25 – 15.50 KROUPOVÁ, I.: Optimalizace slévárenských postupů výroby kovových pěn (VŠB-TU Ostrava)
  15.50 – 16.15 BRYKSÍ, V.: Zjemnění struktury odlitků litých technologií rheocasting (KOVOLIS Hedvikov a.s.)
  16.15 – 16.40 HERMAN, A.: Problematika odplyňování slitin Al-Si v hutním provozu (ČVUT Praha)
  16.40 – 17.00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze
 • 17.00 – 17.15 Slavnostní ukončení 54. SD

schema

Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Jarmila Malá
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka