logo

55. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
13. - 14. 11. 2018
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
A/ PŘEDNÁŠKA (prezentace firmy s komerční orientací)

A I 10 min. Kč 5 000,-
A II/ 20 min. Kč 10 000,-

Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou uveřejněny ve sborníku přednášek prezentovaných na 55. slévárenských dnech®. Tištěné sborníky přednášek budou vydány pro jednotlivé odborné sekce, souhrnný sborník ze všech sekcí pak bude publikován na CD. Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce. V případě zájmu o tuto formu komerční účasti zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku sekretariátu České slévárenské společnosti nejpozději do
10. 5. 2018. Do 29. 6. 2018 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 55. slévárenských dnů®. Do 14. 9. 2018 pak autor (autoři) zašle organizačnímu garantovi 55. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.

Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Jarmila Malá
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka