logo

59. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
7. – 8. 11. 2023
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
KONTAKTY

Odborný garant 59. slévárenských dnů® Česká slévárenská společnost, z.s.
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Mgr. František Urbánek, tajemník
VUT, FSI, Odbor slévárenství Divadelní 614/6
Technická 2896/2, 616 69 Brno 602 00 Brno
Tel./fax: +420 541 142 656 Tel./fax: +420 542 214 481
Mobil: +420 737 542 333 Mobil: +420 603 342 176
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz E-mail: slevarenska@volny.cz
Odborný garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.