logo

59. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
7. – 8. 11. 2023
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Program 59. slévárenských dnů®

schema

Úterý 7. 11. 2023

 • 8:00 – 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 – 12:00 Plenární sekce

  Plenární sekce (9:00 – 12:00)

  9:00 – 9:15 Slavnostní zahájení 59. SD
  9:15 – 9:30 ZÁDĚRA, A.: 100 let České slévárenské společnosti (VUT v Brně)
  9:30 – 10:00 SOBÍŠEK, P.: Ekonomický vývoj v ČR a EU (UniCredit Bank, a.s.)
  10:00 – 10:30 ŠPICAR, R.: Současný stav a vývoj průmyslu v ČR a EU (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
  10:30 – 11:00 Přestávka
  11:00 – 11:30 TIEDJE, N. S.: Microstructural investigation of solidification and microstructure of ductile cast iron using advanced X-Ray methods (Technical University of Denmark, Dánsko)
  11:30 – 12:00 GONZÁLEZ, J. J.: Challenges of the global foundry industry (World Foundry Organization)
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:30 Prezentace vystavovatelů
 • 14:30 – 18:00 Odborné přednášky - Sekce A – Sekce technologická

  Odborné přednášky (14:30 – 18:00)

  - Sekce A – Sekce technologická
  - Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

  14:30 – 15:00 BREDL, J.: Měření přestupu tepla ve slévárenské pískové formě (METALURGIE Rumburk s.r.o.)
  15:00 – 15:30 KOTAS, P., JELÍNEK, D.:Od zrníčka písku k odlitku – propojení dvou světů (MAGMA GmbH, ČR)
  15:30 – 16:00 KRUTIŠ, V.:Rozvoj technologie Investment Casing na VUT FSI v Brně (VUT v Brně)
  16:00 – 16:30 Přestávka
  16:30 – 17:00 HERMAN, A., CHYTKA, P., ZEMAN, J., JARKOVSKÝ, M., KUBELKOVÁ, I.: Vývoj nízkotlaké technologie odlévání do skořepinových forem (ČVUT Praha, IEG s.r.o.)
  17:00 – 17:30 ŠINDLEROVÁ, E., TEGEL, M., VONDRÁČEK, R.: Optimalizace výroby coldboxových jader (ASK Chemicals Czech s.r.o.)
  17:30 – 18:00 ČECH, J.: Využití moderních technologií při výrobě odlitků rámů tramvajových podvozků (ŽDAS, a.s.)
 • 14:30 – 18.00 Odborné přednášky - Sekce B – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

  Odborné přednášky (14:30 – 18.00)

  - Sekce B – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie
  - Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.

  14:30 – 15:00 LUŇÁK, M.: Automatizovaná výroba odlévání siluminového dílu pro automotive – případová studie (Top Alulit, s.r.o.)
  15:00 – 15:30 BOLIBRUCHOVÁ, D.: Trendy v oblasti vývoja hliníkových zliatin s použitím prechodových kovov (Žilinská univerzita v Žiline)
  15:30 – 16:00 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.: Vliv parametrů přípravy polotovaru na vnitřní kvalitu odlitků vyrobených technologií rheocasting SEED (ČVUT Praha)
  16:00 – 16:30 Přestávka
  16:30 – 16:55 ZEMAN, J.: Problematika rozpustnosti bórového prášku ve slitinách hliníku (ČVUT Praha)
  16:55 – 17:20 MATEJKA, M.: Vplyv zvyšovania podielu viacnásobného pretaveného vratného materiálu zliatiny AlSi9Cu3 vo vsádzke (Žilinská univerzita v Žiline)
  17:20 – 17:45 BLÁHA, V.: Ochrana životního prostředí (EMPLA AG spol. s r.o.)
  17:45 – 18:10 BRŮNA, M.: Možnosti hodnotenia reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin (Žilinská univerzita v Žiline)
 • 20:00 – 24:00 Setkání slevačů
Středa 8. 11. 2023

 • 8:30 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce C – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

  Odborné přednášky (8:30 – 12:00)

  - Sekce C – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
  - Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

  8:30 – 9:00 MYŠKA, M.: Precipitace intermetalických fází v duplexní austeniticko-feritické oceli GR4A a s nimi související změny mechanických vlastností (VUT v Brně)
  9:00 – 9:30 ODEHNALOVÁ, A.: Vliv technologie ESR na vlastnosti konstrukční oceli (ŽDAS, a.s.)
  9:30 – 10:00 ŘEHOŘEK, L.: Depozice kovů technologií cold spray, využití pro niklové slitiny (VUT v Brně)
  10:00 – 10:30 Přestávka
  10:30 – 11:00 PANTĚLEJEV, L.: Vady a jejich vliv na životnost litých a tvářených dílců (VUT v Brně)
  11:00 – 11:30 PERNICA, V. a kol.: Makrosegregace masivních ocelových odlitků (VUT v Brně)
  11:30 – 12:00 SÝKORA, P.: Vliv mědi na vybrané vlastnosti některých ocelí na odlitky (ČVUT Praha)
 • 8:30 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce D – Sekce metalurgie litin

  Odborné přednášky (8:30 – 12:00)

  - Sekce D – Sekce metalurgie litin
  - Sekci řídí: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

  8:30 – 9:00 MARTINÁK, R.: Fyzikálně chemická podstata degradace grafitu v litinách (Z-MODEL, spol. s r.o.)
  9:00 – 9:30 HŘEBÍČEK, L., GRZINČIČ, M.: Praktické využití termické analýzy ve slévárně UXA spol. s r.o., predikce mechanických vlastností a výskytu ředin (UXA spol. s r.o., DETYCON Solutions s.r.o.)
  9:30 – 10:00 MORES, A., HORNÍK, J., KRČIL, J., NĚMEC, M.: Povrchové laserové kalení odlitků z litin s vysokým obsahem Cr a Ni (ČVUT Praha)
  10:00 – 10:30 Přestávka
  10:30 – 11:00 BREDL, J.: Vyhodnocení provozních zkušeností při používání modifikace LKG plněným profilem a modifikace polévacím způsobem (METALURGIE Rumburk s.r.o.)
  11:00 – 11:30 GRZINČIČ, M., VAN ETTINGER, C.: Výstupy termické analýzy, zjištění CE, srovnání s výpočtovou metodou, zaručení stability vyráběné litiny (DETYCON Solutions s.r.o.)
  11:30 – 12:00 SKRBEK, B., MRÁZ, J..: Nedestruktivní metody kontroly tvaru grafitu po modifikaci LKG při provozní výrobě odlitků (TU Liberec)
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 16:30 Odborné přednášky - Sekce E – Sekce ekonomická

  Odborné přednášky (13:00 – 16:30)

  - Sekce E – Sekce ekonomická
  - Sekci řídí: Ing. Jan Kocian, Hana Jelínková

  13:00 – 13:30 GRZINČIČ, M.: Praktické zkušenosti s podporou rozvoje sléváren z pozice dodavatele procesní excelence (DETYCON Solutions s.r.o.)
  13:30 – 14:00 LÁNÍK, I.: Inovovat, predikovat a řídit (LANIK s.r.o.)
  14:00 – 14:30 BRÁZDA, Z.: Světová konkurence a my (GUSS TRADE s.r.o.)
  14:30 – 15:00 Přestávka
  15:00 – 15:30 ČERVEŇ, R.: Zvýšenie produktivity ZLH Plus a.s. vyhľadávaním a odstránením úzkych miest vo výrobnom procese (ZLH Plus a.s.)
  15:30 – 16:00 KYNCL, N.: Kalkulace odlitků metodou ABC (Activity-Based Costing) v praxi (Komerční slévárna Turnov a.s.)
  16:00 – 16:30 Bude upřesněno
 • 13:00 – 16:30 Odborné přednášky - Sekce F – Sekce formovací materiály

  Odborné přednášky (13:00 – 16:30)

  - Sekce F – Sekce formovací materiály
  - Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

  13:00 – 13:30 BAŠISTOVÁ, M.: Vliv chemického složení a charakteru zrn křemenných písků na výslednou dilataci (VŠB-TU Ostrava)
  13:30 – 14:00 KAŇOVÁ, Z.: Interakce ostřivo-bentonit (Clariant SE)
  14:00 – 14:30 DOMAS, L.: Nakládání s pískem jako odpadem (Sklopísek Střeleč)
  14:30 – 15:00 Přestávka
  15:00 – 15:30 TROJAN, J.: DISAMATIC formovací linka (NORICAN GROUP)
  15:30 – 16:00 PISKLÁKOVÁ, R., URBAN, R.: Regenerace ST-směsí v ZPS-Slévárna, a.s. (ZPS-Slévárna, a.s.)
  16:00 – 16:30 BURIAN, A.: Komise pro formovací látky a 100 let ČSS (SAND TEAM, spol. s r.o.)
 • 16:30 – 17:00 Slavnostní ukončení 59. SD

schema

Odborný garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.