logo

58. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
8. - 9. 11. 2022
Hotel Avanti
Střední 61, Brno

Časový plán programu 58. slévárenských dnů®

schema

Úterý 8. 11. 2022

 • 8:00 – 9:00 Prezence účastníků
 • 9:00 – 12:00 Plenární sekce

  Plenární sekce (9:00 – 12:00)

  9:00 – 9:20 Slavnostní zahájení 58. SD
  9:20 – 9:50 SOBÍŠEK, P.: Ekonomický vývoj v ČR a EU (UniCredit Bank, a.s.)
  9:50 – 10:20 HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)
  10:20 – 10:45 Přestávka
  10:45 – 11:15 VETIŠKA, J.: Průmysl 4.0, podstata, cíle a jeho rozvoj (VUT v Brně)
  11:15 – 11:45 VETIŠKA, J.: Robotizace procesů v průmyslové praxi, možnosti a další vývoj (VUT v Brně)
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:30 Prezentace vystavovatelů
 • 14:30 – 18:00 Odborné přednášky - Sekce A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

  Odborné přednášky (14:30 – 18:00)

  - Sekce A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
  - Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

  14:30 – 15:00 HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V., CHUDÍKOVÁ, D., PIROŠKO, M., JAREMKO, M., UHRÍK, R.: Žiarobetóny pre zlievarenský priemysel z produkcie RMS Košice s.r.o. (RMS Košice s.r.o.)
  15:00 – 15:30 ŽALMÁNEK, P.:Indukční tavicí pece JUNKER, jejich bezpečnostní prvky a opravy indukčních cívek (JUNKER Industrial Equipment s.r.o.)
  15:30 – 16:00 ŠENBERGER, J., KAFKA, V. †:Rekapitulace nákladů na výrobu tekutého kovu ve slévárnách slitin železa od roku 2002 (VUT v Brně)
  16:00 – 16:30 Přestávka
  16:30 – 16:55 KANĚRA, M. a kol.: Výroba a vlastnosti hyperduplexních korozivzdorných ocelí (VUT v Brně)
  16:55 – 17:20 KAVIČKA, F. a kol.: Historie vzniku numerických modelů tuhnutí a jejich ochranné známky BrDSM (Brno Dynamic Solidification Models)
  17:20 – 17:45 ODEHNALOVÁ, A., FILA, P., BALCAR, M.: Výsledky ověření technologie ESR ve ŽĎAS, a.s. (ŽĎAS a.s.)
  17:45 – 18:10 PRZYSZLAK, N., WRÓBEL, T.: Integration of X46Cr13 hardening with manufacturing of casting bimetal (Politechnika Śląska, Gliwice)
 • 14:30 – 18.00 Odborné přednášky - Sekce B – Sekce metalurgie litin

  Odborné přednášky (14:30 – 18.00)

  - Sekce B – Sekce metalurgie litin
  - Sekci řídí: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

  14:30 – 14:55 BREDL, J.: Grafitizační očkování při výrobě hmotných odlitků z litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem s výchozím kovem z rotační pece (METALURGIE Rumburk s.r.o.)
  14:55 – 15:20 SKRBEK, B., MRÁZ, J.: Sedla ventilů z izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem pro plynové motory (TU Liberec)
  15:20 – 15:45 SÝKORA, P., PĚLUCHA, B., ŠENBERGER, J.: Modifikace litiny s kuličkovým grafitem – historie, současnost, budoucnost (ČVUT Praha)
  15:45 – 16:10 MORES, A., HORNÍK, J., KRČIL, M., NĚMEC, M.: Povrchové laserové kalení legovaných litin (ČVUT Praha)
  16:10 – 16:30 Přestávka
  16:30 – 17:00 ROUČKA, J., KRYŠTŮFEK, T., CHÝLKOVÁ, A., KAŃA, V.: Vliv očkovadel na strukturu a mechanické vlastnosti tenkostěnných odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (VUT v Brně)
  17:00 – 17:30 GRZINČIČ, M., JENTSCH, A., LUMPE, M.: Nauhličovadla James Durrans – hospodárnost využití typu kalcinovaného koksu z Fischer-Tropschovy syntézy s důrazem na finální obsah dusíku v tavenině (DETYCON Solutions s.r.o., JAMES DURRANS GmbH)
  17:30 – 18:00 SOCHA, L., GRYC, K., KOZA, K., SVIŽELOVÁ, J., KOČVARA, O., CHMIEL, M., FRONKOVÁ, P.: Studium technologického postupu výroby litiny s kuličkovým grafitem v provozních podmínkách (Vysoká škola technická a ekonomické v Českých Budějovicích)
 • 18:00 – 19:00 Večeře
 • 20:00 – 24:00 Setkání slevačů
Středa 9. 11. 2022

 • 8:30 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce C – Sekce ekonomická

  Odborné přednášky (8:30 – 12:00)

  - Sekce C – Sekce ekonomická
  - Sekci řídí: Ing. Jan Kocian, Hana Jelínková

  8:30 – 9:00 KOCIAN, J., RANCE, A.: Cesta modelárny MIDAS k nulovým emisím uhlíku (UXA spol. s r.o.)
  9:00 – 9:30 BROUNČ, J., ČERVEŇ, R.: Zníženie nákladov na výrobu tekutého kovu v ZLH Plus (ZLH Plus a.s.)
  9:30 – 10:00 GRZINČIČ, M.: Růst produktivity ve slévárně, její udržitelnost a souvislost s firemní kulturou (DETYCON Solutions s.r.o.)
  10:00 – 10:30 Přestávka
  10:30 – 11:00 FOLTÝN, J., ERTELT, T.: Automatizace broušení odlitků ve slévárně BRANO a.s. – brousicí automaty (BRANO a.s.)
  11:00 – 11:30 JOKEŠ, S., ZEMAN, R.: Krize, riziko úpadku a reálné možnosti řešení – pro statutární zástupce a vlastníky obchodních společností (BL4U s.r.o.)
  11:30 – 12:00 PYTLOUN, M.: Vodní audit a ekonomika podniku (TRITEM s.r.o.)
 • 8:30 – 12:00 Odborné přednášky - Sekce D – Sekce formovací materiály

  Odborné přednášky (8:30 – 12:00)

  - Sekce D – Sekce formovací materiály
  - Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

  8:30 – 8:55 PICEK, P.: Vliv bentonitové formovací směsi na kvalitu povrchu odlitku (KERAMOST, a.s.)
  8:55 – 9:20 HESOUN, P.: Regenerace bentonitových formovacích směsí ve slévárně KASI (KASI, spol. s r.o.)
  9:20 – 09:45 BAŠISTOVÁ, M., LICHÝ, P., RADKOVSKÝ, F., KIELAR, Š.: Vliv granulometrické skladby křemenného písku na tepelnou dilataci (VŠB-TU Ostrava)
  09:45 – 10:10 PISKLÁKOVÁ, R.: Vodní regenerace v ZPS (ZPS Zlín)
  10:10 – 10:25 Přestávka
  10:25 – 10:50 PERNICA, V. a kol.: Anorganické pojivo Geopol®, vlastnosti, zkušenosti a provozní ověření (VUT v Brně)
  10:50 – 11:15 VYKOUKAL, M., TAPOLA, S., PÖNTINEN, H.: Green Casting LIFE projekt (SAND TEAM, spol. s r.o.)
  11:15 – 11:40 JAKUBČÍKOVÁ, L., KOCH, CH., STÖTZEL, R., ŠMARDA, Z., VONDRÁČEK, R.: Nová generace slévárenských nátěrů na bázi syntetických žáruvzdorných materiálů určených pro ocelové odlitky (ŽĎAS a.s., ASK Chemicals CZ)
  11:40 – 12:05 ADÁMKOVÁ, A., GENZLER, CH., ROELEVELD, H. W.: Nové trendy ve vývoji a aplikaci vodou ředitelných nátěrů (VESUVIUS Morava)
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 16:30 Odborné přednášky - Sekce E – Sekce technologická

  Odborné přednášky (13:00 – 16:30)

  - Sekce E – Sekce technologická
  - Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

  13:00 – 13:25 DOJKA, M., BARTOCHA, D.: The concept of castability test for microcastings (Politechnika Śląska, Gliwice)
  13:25 – 13:50 HOTOVÝ, I., SCHREIBER, P.: Zkušenosti a využití pásového broušení pro apretaci odlitků z tvárné a šedé litiny ve slévárně Motor Jikov a.s. České Budějovice (VSM Abrasives s.r.o.)
  13:50 – 14:15 KELBL, M.: Výroba odlitku chladicí desky z elektrovodné mědi se zálitkem (GTK Group, spol. s r.o.)
  14:15 – 14:40 KUBELKOVÁ, I.: Technologické řešení dokončovacích operací pro odlitky (Laempe + Panáčková s.r.o.)
  14:30 – 15:00 Přestávka
  15:00 – 15:30 KRÁTKÝ, J.: Využití lamelových filtrů HERDING ve slévárenství (Herding, TŽP spol. s r.o.)
  15:30 – 16:00 SASEN, J.: Nízkouhlíkaté tryskací materiály – Méně je někdy více (SAND TEAM, spol. s r.o.)
  16:00 – 16:30 BRŮŽA, F.: Snižování energetické náročnosti tavení a udržování hliníkových slitin; alternativy energetických zdrojů v bezemisní budoucnosti (ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o.)
 • 13:00 – 16:30 Odborné přednášky - Sekce F – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

  Odborné přednášky (13:00 – 16:30)

  - Sekce F – Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie
  - Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

  13:00 – 13:30 HERMAN, A. a kol.: Kompozity s matricí slitiny Al a výztuží skelného a uhlíkového vlákna (ČVUT Praha)
  13:30 – 14:00 ZEMAN, J. a kol.: Studie k zalévání chladicích trubek do odlitků převodovek (ČVUT Praha)
  14:00 – 14:30 ZLÁMAL, F., MERTA, V., KROUPOVÁ, I., LICHÝ, P.: Technologické aspekty výroby odlitků ze slitin mědi litých do sádrových forem (VŠB TU Ostrava)
  14:30 – 15:00 Přestávka
  15:00 – 15:30 LUŇÁK, M.: Squeeze casting – odlévání automotive dílů (Top Alulit, s.r.o.)
  15:30 – 16:00 BLÁHA, V.: Omezování ukládání odpadů na řízených skládkách, parametr AT4 a výhřevnost. Povinnosti testování odpadů, důvody, změny (benzen kontra BTEX) (EMPLA AG spol. s r.o.)
  16:00 – 16:30 BRYKSÍ, V., BRYKSÍ STUNOVÁ, B.: Zkušenosti s očkováním a vysokotlakým litím nadeutektických slitin hliníku (KOVOLIS HEDVIKOV a.s.)
 • 16:30 – 17:00 Slavnostní ukončení 58. SD

schema

Odborný garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.