logo

57. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
9. - 10. 11. 2021
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
Aktuální informace o konferenci 57. slévárenské dny® pro vystavovatele

Aktuální informace o konferenci 57. slévárenské dny® pro vystavovatele

Česká slévárenská společnost jako organizátor konference 57. slévárenské dny® předpokládá, že se konference uskuteční v plánovaném datu 9. – 10. 11. 2021 v hotelu AVANTI i s doprovodnou výstavou.

Současná pandemická situace se však nadále zhoršuje a je proto nezbytné stanovit si i variantu pro případ, že by byly všechny společenské akce i konference pozastaveny nebo zrušeny. V této pro nás nepříznivé situaci bychom byli nuceni 57. slévárenské dny® uspořádat formou on-line přes MS Teams.

Slévárenské dny® jako konference tvoří hlavní a zásadní zdroj příjmů pro fungování České slévárenské společnosti a s ohledem na loňský výpadek je konání této akce v roce 2021 pro nás nezbytné. Doprovodná výstava pořádaná při naší konferenci je i významným finančním přínosem této konference a rádi bychom vám poskytli i prostor na on-line konferenci formou komerčních přestávek.

Uvědomujeme si, že forma prezentace vystavovatelů formou on-line přednášky by nebyla zcela adekvátní současné formě prezentace na výstavních stáncích. Přesto bychom byli rádi, kdybyste využili i tuto formu propagace v případě, že by se konference konala formou on-line. V případě této varianty bylo by nezbytné připravit si vhodnou prezentaci a přednášku, která by v rozsahu 15 minut zazněla v komerčních přestávkách.

V případě jakýchkoliv změn budete v co nejkratším čase informováni. Věříme, že se 57. slévárenské dny® uskuteční v prezenční formě a uvidíme se v hotelu Avanti.

Těšíme se na shledání.

Za organizační tým

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

organizační garant 57. slévárenských dnů®

TERMÍNY
A/ Doprovodná výstava
Přihlášku k účasti na doprovodné výstavě doporučujeme zaslat co nejdříve včetně preferencí výběru stánku. co nejdříve
Postup zaplňování výstavní plochy bude uveřejňován na internetových stránkách 57. SD.

B/ Reklama
Reklamní letáky v počtu 280 kusů zašlete poštou na adresu organizačního garanta 57. slévárenských dnů pana doc. Ing. Antonína Záděry, Ph.D. do 29. 10. 2021

PLÁNEK VÝSTAVY

vystava

Aktuální obsazení stánků
Seznam vystavujících firem (k 27. 10. 2021)


firma č. stánku
Advanced Engineering s.r.o. S7
Apromace GmbH & DETYCON Solutions s.r.o. S10
ASK Chemicals Czech s.r.o. S16
HA ITALIA S.p.A. S4
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. S9
HWS – Eirich S19
H-GLOST, s.r.o. S11
JUNKER Industrial Equipment s.r.o. S14
KERAMOST, a.s. S17
LANIK s.r.o. S8
Linde Gas a.s. S20 + S21
Lungmuss Feuerfest Tschechien s.r.o. S1
Metal Servis Inžiniering a Seven Refractories S6
Modelárna - NEMOŠICE s.r.o. S18
Moravia Industry s.r.o. S15
RGU CZ s.r.o. S3
SAND TEAM, spol. s r.o. S13
Vesuvius Sensors & Probes Europe S.p.a. S5
VSM Abrasives s.r.o. S12
Z-MODEL, spol. s r.o. S2


Specifikace stánků
S1 – volná plocha bez stánku, pouze 1 zadní panel 12.000,- Kč + 21 % DPH
S2 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S3 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 14.000,- Kč + 21 % DPH
S4 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S5 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S6 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S7 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 14.000,- Kč + 21 % DPH
S8 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S9 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S10 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S11 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 14.000,- Kč + 21 % DPH
S12 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S13 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S14 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S15 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S16 – rozšířený modul (3 x 2 m = 6 m2) 21.000,- Kč + 21 % DPH
S17 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 14.000,- Kč + 21 % DPH
S18 – volná plocha bez stánku 12.000,- Kč + 21 % DPH
S19 – volná plocha bez stánku 12.000,- Kč + 21 % DPH
S20 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 14.000,- Kč + 21 % DPH
S21 – jednoduchý modul (2 x 2 m = 4 m2) 14.000,- Kč + 21 % DPH


Poznámka:
Plochy S1, S18 a S19 (vyznačené čárkovaně) se nabízejí pouze jako volné plochy pro instalaci vlastních panelů (přenosný výstavářský systém – varianta B VI).
Sousedící stánky je možné propojit a odstraněním příčky vytvořit jeden velký stánek.
V případě stánků je cena výstavní plochy násobkem sazby 3 500,- Kč + 21 % DPH/1 m2.
Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka