logo

57. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
10. - 11. 11. 2020
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
A/ PŘEDNÁŠKA (prezentace firmy s komerční orientací)

A I 10 min. Kč 5 000,-
A II/ 20 min. Kč 10 000,-

Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou uveřejněny ve sborníku přednášek prezentovaných na 57. slévárenských dnech®. Souhrnný sborník ze všech sekcí pak bude publikován na CD. Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce. V případě zájmu o tuto formu komerční účasti zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku sekretariátu České slévárenské společnosti nejpozději do
31. 5. 2020. Do 26. 6. 2020 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 57. slévárenských dnů®. Do 11. 9. 2020 pak autor (autoři) zašle organizačnímu garantovi 57. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.

Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka