logo

60. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
12. – 13. 11. 2024
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
A/ PŘEDNÁŠKA (prezentace firmy s komerční orientací)

A I/ 10 min. Kč 5 000,-
A I/ 20 min. Kč 10 000,-

Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce. V případě zájmu o tuto formu komerční účasti zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku sekretariátu České slévárenské společnosti nejpozději do 12. 7. 2024. oté autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 60. slévárenských dnů®. Do 30. 9. 2024 pak autor (autoři) zašle odbornému garantovi 60. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky.

Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.