logo

58. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
8. - 9. 11. 2022
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
B/ DOPROVODNÁ VÝSTAVA

B I/ JEDNODUCHÝ MODUL (4 m2) Kč 16 000,-
B II/ ROZŠÍŘENÝ MODUL (6 m2) Kč 24 000,-
B III/ DVOJITÝ MODUL (8 m2) Kč 32 000,-
B IV/ PRODLOUŽENÝ MODUL (10 m2) Kč 40 000,-
B V/ MAXIMÁLNÍ MODUL (12 m2) Kč 48 000,-
B VI/ VLASTNÍ PANELY (přenosný výstavářský systém) Kč 14 000,-

Vystavovatelé:
- mají hrazenu účast svých zástupců na 58. slévárenských dnech® včetně vstupenek na společenský večer (počet zástupců je dán velikostí výstavní plochy – B I, B II a B VI: 1 zástupce, B III: 2 zástupci, B IV a B V: 3 zástupci)
- mají možnost nákupu vstupenek na společenský večer pro své hosty v ceně 1 300,- Kč/osobu včetně DPH.

Výstavní plocha bude předběžně rezervována po zaslání vyplněné přihlášky (on-line nebo poštou na adresu České slévárenské společnosti) a váš výběr bude vyznačen v přiloženém plánku. Jednotlivé plochy budou obsazovány na základě data přijetí přihlášky. Přidělenou plochu vám organizátor oznámí písemně.

Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.