logo

57. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
10. - 11. 11. 2020
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
PŘEDNÁŠKA VÝSTAVA PLÁNEK VÝSTAVY REKLAMA REGISTRACE
B/ DOPROVODNÁ VÝSTAVA

B I/ JEDNODUCHÝ MODUL (4 m2) Kč 14 000,-
B II/ ROZŠÍŘENÝ MODUL (6 m2) Kč 21 000,-
B III/ DVOJITÝ MODUL (8 m2) Kč 28 000,-
B IV/ PRODLOUŽENÝ MODUL (10 m2) Kč 35 000,-
B V/ MAXIMÁLNÍ MODUL (12 m2) Kč 42 000,-
B VI/ VLASTNÍ PANELY (přenosný výstavářský systém) Kč 12 000,-

Vystavovatelé:
- mají hrazenu účast svých zástupců na 57. slévárenských dnech® včetně vstupenek na společenský večer (počet zástupců je dán velikostí výstavní plochy – B I, B II a B VI: 1 zástupce, B III: 2 zástupci, B IV a B V: 3 zástupci)
- mají možnost nákupu vstupenek na společenský večer pro své hosty v ceně 1 200,- Kč/osobu včetně DPH.

Výstavní plocha bude předběžně rezervována po zaslání vyplněné přihlášky (on-line, faxem nebo poštou na adresu České slévárenské společnosti) a váš výběr bude vyznačen v přiloženém plánku. Jednotlivé plochy budou obsazovány na základě data přijetí přihlášky. Přidělenou plochu vám organizátor oznámí písemně.

Poznámka:
K cenám bude připočteno 21 % DPH.
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka