logo

59. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
7. – 8. 11. 2023
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
INFORMACE ÚČASTNICKÝ POPLATEK REGISTRACE

Účastnický poplatek – vložné

poplatky

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Česká slévárenská společnost, z.s.) a odběratelem (účastník) a zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení a stravování. Účast na společenském večeru je zahrnuta v ceně vložného pro účastníky obou dnů a prvního dne. Účastníci, kteří chtějí navštívit Slévárenské dny až druhý den a přesto by se chtěli zúčastnit i společenského večera, mají možnost nákupu vstupenek v ceně 1 500,- Kč/osobu včetně DPH. Platba před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Zúčtování bude provedeno do 15 dnů po přijetí platby zasláním daňového dokladu. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, je možná účast jeho zástupce. Při neúčasti se vložné nevrací.

Způsob úhrady

PPříslušné vložné z výše uvedené tabulky uhraďte bankovním převodem do 26. 10. 2023 na účet České slévárenské společnosti, z.s., u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, Nové Sady 25, 602 00 Brno.

Číslo účtu příjemce: 30736641/0100
Variabilní symbol: 071123
Adresa příjemce: Česká slévárenská společnost, z.s.
Divadelní 614/6, 602 00 Brno
IČ: 00532983
DIČ: CZ00532983
IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641
SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX
Odborný garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.