logo

57. SLÉVÁRENSKÉ DNY

S DOPROVODNOU VÝSTAVOU

reg
10. - 11. 11. 2020
Hotel Avanti
Střední 61, Brno
INFORMACE ÚČASTNICKÝ POPLATEK REGISTRACE

Účastnický poplatek – vložné

poplatky

Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Česká slévárenská společnost, z.s.) a odběratelem (účastník) a zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení a stravování. Účast na společenském večeru je zahrnuta v ceně vložného pro účastníky obou dnů a prvního dne. Účastníci, kteří chtějí navštívit Slévárenské dny až druhý den a přesto by se chtěli zúčastnit i společenského večera, mají možnost nákupu vstupenek v ceně 1 000,- Kč/osobu včetně DPH. Platba před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Zúčtování bude provedeno do 15 dnů po přijetí platby zasláním daňového dokladu. Pokud se přihlášený účastník nebude moci zúčastnit, je možná účast jeho zástupce. Při neúčasti se vložné nevrací.

Způsob úhrady

Příslušné vložné z výše uvedené tabulky uhraďte bankovním převodem do 23. 10. 2020 na účet České slévárenské společnosti, z.s., u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, Nové Sady 25, 602 00 Brno.

Číslo účtu příjemce: 30736641/0100
Variabilní symbol: 101120
Adresa příjemce: Česká slévárenská společnost, z.s.
Divadelní 6, P.O. Box 134, 657 34 Brno
IČ: 00532983
DIČ: CZ00532983
IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641
SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX
Odborný garant:
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Organizační garant:
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
E-mail: zadera@fme.vutbr.cz
Tel./fax: +420 541 142 656
Mgr. František Urbánek
E-mail: slevarenska@volny.cz
Tel./fax: +420 542 214 481
www.slevarenska.cz
Další členové přípravného výboru:
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Miroslav Herzán
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Jiří Pazderka